Khóa đào tạo Thực hành tốt 5S tại nơi làm việc

Giới thiệu khóa học

5S đại diện cho 5 nguyên tắc để duy trì hình ảnh của nơi làm việc. Đó là hoạt động nền tảng cho sự cái tiến kinh doanh, do 5S thể hiện phương pháp tiếp cận có hệ thống đến năng suất, chất lượng và cải tiến an toàn trong mọi lĩnh vực hoạt động. Bắt nguồn từ ngành công nghiệp ô-tô tại Nhật Bản, 5S hiện nay đang được xem là mấu chốt cho hoạt động sản xuất chuyên nghiệp, từ một môi trường làm việc ngăn nắp đến một quá trình hiệu quả và sản xuất an toàn. Kết quả trực tiếp mà 5S đem lại cho doanh nghiệp là: chi phí thấp, hiệu quả cao, sản phẩm tốt hơn và nhân viên năng động.

Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về 5S và những kỹ năng để duy trì một môi trường làm việc sạch sẽ và chuẩn mực theo chương trình 5S. Khóa học cũng giúp học viên vận dụng được kiến thức của mình để triển khai chương trình 5S, hoạch định và thực hiện đánh giá việc áp dụng 5S hiệu quả tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về 5S;
  • Phân tích hiện trạng nơi làm việc;
  • Lợi ích của việc áp dụng 5S;
  • Triển khai chương trình 5S;
  • Kế hoạch và các bước thực hiện;
  • Đánh giá hiệu quả thực hiện 5S;
  • Công cụ cải tiến;
  • Bài tập và thảo luận;
  • Tổng kết;
  • Bài thi.
Messenger icon
Gởi tin nhắn bằng Messenger App

Gọi ngay