Chào mừng đến website chúng tôi! Gọi ngay: (028) 5431 4333 hoặc gởi e-mail: info@lienvietjsc.com
Đào tạo
Khóa đào tạo Thực hành tốt 5S tại nơi làm việc

Khóa đào tạo Thực hành tốt 5S tại nơi làm việc

5S đại diện cho 5 nguyên tắc để duy trì hình ảnh của nơi làm việc. Đó là hoạt động nền tảng cho sự cái tiến kinh doanh, do 5S thể hiện phương pháp tiếp cận có hệ thống đến năng suất, chất lượng và cải tiến an toàn trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Learn More

Messenger icon
Gởi tin nhắn bằng Messenger App

Gọi ngay